بخشنامه اعلام ارائه مدرک آزمون سامفا برای کلیه دانشجویان غیرایرانی بورسیه در کلیه مقاطع- قبل از اخذ دانشنامه

با سلام و احترام،

به پیوست تصویر دو نامه ‬ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر شرکت کلیه دانشجویان غیر ایرانی بورسیه کلیه مقاطع (به غیر از اتباع افغانستان و تاجیکستان) در آزمون سامفا (سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی) جهت استحضار تقدیم می‌گردد. شایان ذکر است این آزمون شامل دانشجویانی است که پذیرش آنها برای اولین مقطع تحصیلی و اتمام دوره تحصیلی پس از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ می‌باشد. در ضمن دانشجویانی که در دو مقطع در ایران تحصیل نموده‌اند از شرکت در آزمون مذکور معاف می‌باشند. خواهشمند است دستور فرمایند در اسرع وقت به نحو مقتضی جهت شرکت در آزمون مذکور اطلاع رسانی شود.

آدرس کوتاه :