آیین نامه برترینهای بین المللی (منتخبین جشنواره بین الملل)


احتراماً همانگونه که مستحضر می‌باشید جشنواره بین الملل دانشگاه تهران هر ساله با مشارکت اساتید دانشجویان و محققان بین المللی و ایرانی برگزار می‌گردد و بر این اساس مقرر شده است در اردیبهشت سال ۹۷ نیز هشتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران برگزار گردد و بر اساس آیین نامه‌ها، مربوطه در این جشنواره به برترینهای بین‌المللی جوایزی اعطا خواهد شد.

آدرس کوتاه :