انجام ثبت نام 961 در صورت وصول تاییدیه و معافیت تحصیلی

                                                                                          "  آنی "
با سلام  

           پیرو بخشنامه های ارسالی در خصوص لزوم کنترل تاییدیه تحصیلی مدرک قبلی و وصول معافیت تحصیلی معتبر دانشجویان ذکور مشمول در مقاطع مختلف تحصیلی به استحضار می رساند ؛ بر اساس هماهنگی انجام شده با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی و در سیستم جامع آموزش دانشگاه ، افرادی که تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی و یا معافیت تحصیلی آنان دریافت نشده باشد در زمان ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 مجاز به ثبت نام نخواهند بود و سامانه برای ثبت واحد آنان فعال نخواهد شد .
 

آدرس کوتاه :