انتصاب دکتر علی بخش کسائیان به عنوان معاون علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران



احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جناب‌عالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به‌عنوان سرپرست معاون ت علمی دانشکده مذکور منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید.

از جناب‌عالی انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی دانشگاه را در تحقق بخشیدن به اهداف راهبردی برنامه جامع سوم آن، برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین‌الملل، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی یاری فرمائید.
 

آدرس کوتاه :