اعلام نظرکمیسیون؛ اخذ شهریه دروس جبرانی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون

عنوان جناب آقای دکتر علی بخش کسائیان - معاون محترم علمی دانشکده علوم و فنون نوین  
     
موضوع نامه *اعلام نظرکمیسیون؛ اخذ شهریه دروس جبرانی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون
   

باسلام،
احتراماً، بازگشت به نامه شماره 6193904/ 975 مورخ 11/ 4/ ۱۳۹7، درخصوص اخذ شهریه دروس جبرانی  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ، به اطلاع می‌رساند، موضوع درخواست وضعیت شهریه در جلسه مورخ 12/ 4 / ۱۳۹7 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و بشرح زیر مصوب گردید:

 با درخواست عدم پرداخت شهریه دروس جبرانی مخالفت شد و دانشجویان موظف به پرداخت شهریه می باشند  .

 
  امضا کننده : محمدعلی شریفی - مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران
   

 

آدرس کوتاه :