اطلاع رسانی در خصوص سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان - ارباب رجوع

به استحضار می‌رساند در ارزشیابی عملکرد کارکنان سال ۹۶، نظر ارباب رجوع در سامانه "ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان" مؤثر خواهد بود لذا از همه اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان گرامی دانشگاه تقاضا می‌شود به منظور خدمت رسانی به همکاران دانشگاهی و همچنین اطلاع از نظرات ارباب رجوع، به سامانه مذکور به نشانی: feedback.ut.ac.ir مراجعه و در خصوص رضایتمندی از عملکرد کارکنان اظهار نظر فرمائید.

آدرس کوتاه :