اطلاع رسانی در خصوص ساعت کار ماه مبارک رمضان و تابستان

به استحضار می رساند، بر اساس بخشنامه شماره 59100 مورخ 6/3/96 مدیریت منابع انسانی، ساعات کاری پرسنل دانشگاه از تاریخ ۶ خرداد ماه (اول ماه مبارک رمضان) لغایت ۳۱ شهریور ماه سال جاری ٬ برای شیفت صبح، از ساعت ۷/۳۰ لغایت ۱۴/۱۵( با ۲۰ دقیقه شناور) و کلیه شیفتها با کاهش یکساعت و ربع از پایان وقت اداری (با ۲۰ دقیقه شناور) برقرار می‌باشد.

آدرس کوتاه :