اطلاع رسانی به دانشجویان خارج از لیست حضور و غیاب

با سلام و احترام

به استحضار می رساند با توجه به بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی کلیه دانشجویان می بایست نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی اقدام و پرینت انتخاب واحد خود را از سامانه جامع گلستان دریافت نماید. لذا بدینوسیله به استحضار اعضاء محترم هیات علمی دانشکده می رساند چنانچه دانشجویانی خارج از لیست حضور غیاب اخذ شده از سامانه مذکور در کلاسها حضور می یابد غیر قانونی بوده و حق شرکت در جلسات امتحانات و ارزشیابی اساتید را ندارند. لذا ضروری است به دانشجویان مربوطه اطلاع داده شود تا جهت تعیین وضعیت آموزشی خود در اسرع وقت (حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 1396/9/26) به اداره آموزش دانشکده مراجعه نماید. لازم بذکر است دانشجویان نوبت دوم ورودی جدید بدلیل عدم پرداخت مابه التفاوت بدهی شهریه، ثبت نام رسمی در کارنامه خود ندارند و قادر به ثبت نام درنیمسال دوم 97-96 ، شرکت در برنامه ارزشیابی اساتید و جلسات امتحانات نخواهند بود. باتشکر و تجدید احترام

آدرس کوتاه :