اطلاعیه دانشجویان دارای گزارش دانش آموختگی

 با سلام

        به پیوست اطلاعیه مربوط به دانشجویان در شرف دانش آموختگی و تهیه گزارش 1180 برای آنان ، جهت استحضار ارسال می گردد .

خواهشمند است دستور فرمایند جهت اطلاع رسانی به کلیه دانشجویان آن پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه ، اقدام لازم به عمل آورند .

در ضمن برنامه زمان بندی اقدامات گزارش ( معرفی به نظام وظیفه دانشجویان مشمول ) صدور مدرک تحصیلی متعاقباً به استحضار خواهد رسید .

آدرس کوتاه :