اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال 1396با سلام

           احتراماً به پیوست اطلاعیه دانشگاه تهران در خصوص پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی ( Ph.D ) سازمان سنجش آموزش کشور سال 1396 ارسال می گردد .

خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان مذکور،  اطلاعیه مذکور در سایت دانشگاه تهران قرار داده شود .

آدرس کوتاه :