ارسال شیوه نامه و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه و دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی در سال 1396


با سلام،

احتراماَ، ضمن ارسال تصویر تفاهم نامه همکاری شماره ۱۳۸/۱۵۸۹۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ فی ما بین اداره‌کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه و دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی به همراه شیوه نامه مربوطه، به استحضار می‌رساند بر اساس تفاهم‌نامه مذکور، دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین کارکنان و اعضا محترم هیأت علمی شاهد و ایثارگر دانشگاه و همسر و فرزندان آنها می‌توانند از دوره‌های آموزشی که در مراکز وابسته به دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی برگزار می‌گردد با برخورداری از ۴۰% تخفیف استفاده نمایند.

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی مناسب و فراگیر به دانشجویان و همکاران معزز شاهد و ایثارگر آن پردیس / دانشکده / مؤسسه / مرکز / واحد، نسبت به معرفی متقاضیان بر اساس شیوه نامه پیوست و با رعایت دقیق مفاد آن، اقدام مقتضی را معمول فرمایند.

آدرس کوتاه :