آئین نامه امتحانات نیمسال اول 97 -1396

با سلام و احترام

با عنایت به تقویم آموزشی دانشگاه، بازه برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی جاری از تاریخ ۹۶/۱۰/۲۳ لغایت ۹۶/۱۱/۰۴ می‌باشد، لذا خواهشمند است، ضمن تاکید موارد مشروحه ذیل به اساتید محترم تمام وقت، وابسته و مدعو آن گروه محترم، نسبت به کنترل و نظارت کامل و حضوری جهت برگزاری هرچه مطلوبتر امتحانات نیمسال مذکور اقدام لازم بعمل آورید.

نکات مهم در برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱- کلیه امتحانات لازم است در بازه زمانی تعیین شده طبق تقویم آموزشی دانشگاه با نظارت اداره آموزش صورت پذیرد؛ بدیهی است برگزاری امتحان خارج از بازه مذکور از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن تلقی می‌گردد.

۲- برگزاری امتحانات با حضور تمام وقت استاد هر درس انجام می‌گیرد و در صورت عدم حضور استاد درس از برگزاری امتحان مربوطه جلوگیری خواهد شد.

۳- در صورتیکه برای برگزاری امتحان درس، تمهیدات خاصی مورد نیاز می‌باشد لازم است حداقل یک هفته قبل از برگزاری امتحان مراتب کتباً توسط گروه آموزشی مربوطه به اداره آموزش اعلام گردد.

۴- دانشجویانی مجاز به شرکت در جلسه امتحانات می‌باشند که مشخصات آنان در لیست حضور غیاب (گزارش ۲۰۴) درج شده باشد. در غیر این صورت از حضور دانشجو در جلسات امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد؛ در اینگونه موارد موضوع توسط اداره آموزش بررسی و در صورت رفع مشکل مجوز لازم صادر خواهد شد. مزید استحضار پس از حضور و غیاب و تایید صورتجلسه توسط مراقبین و اساتید محترم، دانشجویان غایب حق شرکت در جلسه امتحان را ندارند.

۵- مسئولیت اجرای امتحان هردرس، تکثیر و ارائه سوالات امتحانی دروس مشترک و درج نمرات در بازه زمانی تعیین شده در سامانه گلستان (حداکثر ۱۰ روز پس از برگزاری هرامتحان) برعهده استاد اصلی درس می‌باشد. لذا ارائه به موقع نمرات در ارزشیابی و ارتقاء اساتید محترم موثر خواهد بود. ضمناً در صورت درج نمرات توسط اساتید محترم پس از بازه قانونی اعلام شده، تغییر نمره صرفاً با تکمیل و ارسال فرم تغییر نمره توسط استاد درس، قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.

۶- بدلیل کمبود فضای آموزشی و برگزاری امتحانات متعدد، رعایت زمان پایان جلسه امتحانی طبق ساعات تعیین شده از قبل، ضروری است و کلیه اوراق امتحانی باید راس ساعت مقرر جمع آوری و شمارش شده و توسط استاد درس در جلسه امتحان تحویل گرفته شود.

۷- استفاده دانشجویان از تلفن همراه در جلسه امتحان تقلب محسوب شده و در صورت نیاز به استفاده از جزوه، لپ تاپ یا ماشین حساب در طول برگزاری جلسه، فقط به تشخیص و اعلام استاد درس، مجاز است. ترتیبی اتخاذ گردد تا ترجیحاً از کاربرد لوازم محاسباتی در جلسات امتحان خودداری گردد.

۸- با توجه به حساسیت برگزاری امتحانات، صدور مرخصی استحقاقی کلیه کارکنان دست اندر کار امتحانات و کارشناسان آموزشی گروه‌ها از تاریخ مذکور ممنوع است. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت این بند و عدم هماهنگی لازم برعهده امضاء کننده فرم مرخصی می‌باشد.

۹- با عنایت به مصوبه ۳/۳/۹۵ و تاکیدات مکرر در شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده؛ هر گونه تغییر جدید در برنامه های امتحانی ممنوع می‌باشد.

در پایان ضمن تشکر از کلیه همکاران و دست اندر کاران برگزاری امتحانات و تاکید به رعایت دقیق موارد مذکور؛ از مدیران محترم گروه‌های آموزشی و استادان گرامی انتظار دارد در بازه زمانی امتحانات در دانشکده حضور فعال داشته باشند. باتشکر و تجدید احترام
 

آدرس کوتاه :