گروه های دانشکده گروه های دانشکده

انجمن علمی هوافضا انجمن علمی هوافضا

 

تاريخچه انجمن

انجمن علمي پلي ارتباطيست ميان دانشجويان و اساتيد و جامعه ي علمي دانشگاهي كه توانمندي هاي دانشجويان را شناسايي كرده و تلاش مي‌كند بستر مناسب براي پرورش اين توانمندي‌ها ايجاد شود. نكته‌اي كه اين انجمن را به جايگاهي مناسب مي‌رساند، اين مطلب است كه دانشجويان انجمن علمي را ازآن خويش مي‌دانند و تعالي اين انجمن را به معناي تكميل حلقه ارتباطي ميان خويش و دانشگاه تصور مي‌کنند. دغدغه‌هاي علمي و نگراني پيرامون ابزارها و امكانات مورد نياز جهت رسيدن به جايگاه علمي مطلوب، دانشجويان را گرد هم مي‌آورد و با تلاش خويش همواره اين نكته را به جامعه دانشگاهي يادآور مي‌شوند كه مي‌توان به دانشجويان نيز اعتماد كرد و بخش قابل توجهي از فضاي علمي دانشكده‌ها را به دانشجويان سپرد.

دانشكده علوم و فنون نوين به عنوان يك مجموعه آموزشي مدرن كه با توجه به نياز بشر در زمينه‌هاي علوم جديد ايجاد شده و در اين بين رسالت بسيار سنگيني را بر دوش مي‌كشد ، از اين قاعده مستثني نخواهد بود و نياز به حضور فعال و موثر دانشجويان خواهد داشت تا باري از اين مسئوليت خطير را به دوش بكشند تا دانشكده با سرعت بيشتري به تحقق اهداف خويش نزديك شود. در دي ماه 1391 به پيشنهاد دكتر كوثري، عضو محترم هيئت علمي گروه هوافضاي دانشكده علوم و فنون نوين و به همت دانشجوياني چون سيد اسماعيل رباني و محسن محمودي‌منش، نهال نوپاي انجمن علمي هوافضا در دانشكده برپا شد و با پيگيري مستمر اين دوستان در تاريخ 28 بهمن 1391 اولين نشست مجمع عمومي تشكيل شد و پس از برگزاري انتخابات، نخستين شوراي مركزي انجمن علمي هوافضا انتخاب شدند. قبل از آقايان رباني و محمودمنش در سال‌هاي گذشته دوستان ديگري نيز بودند كه براي تشكيل اين انجمن تلاش كردند ولي به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم اين امر ميسر نشد. جا دارد همت آن دوستان نيز ارج نهاده شود.

چارت انجمن


مدير انجمن :

 

kosari_a@ut.ac.ir

دكتر اميررضا كوثري

تخصص: مهندسي هوافضا / ديناميك پرواز و كنترل

محل اخذ دكتري: دانشگاه صنعتي شريف

زمينه‌هاي پژوهشي:

1- ديناميك پرواز و كنترل وسائل پرنده،
2- طراحي سيستمي وسايل هوافضايي،
3- سيستمهاي هيبريد

 


مشاور انجمن :

 

mshafaee@ut.ac.ir

مازيار شفائي روشني

تخصص: مهندسي مكانيك- تبديل انرژي

محل اخذ دكتري: دانشگاه تهران

زمينه‌هاي پژوهشي:

1- اسپري و اتميزاسيون مايعات، 
2- ميكرو تراسترهاي سوخت مايع، 
3- سامانه هاي كنترلي فضائي، 
4- موتورهاي استرلينگ

 

اعضاي شوراي مركزي :

 

دبير شوراي مركزي :

 

سيد اسماعيل رباني

Rabbani.esmaeil@ut.ac.ir

Rabbani.esmaeil@gmail.com

گرايش : ديناميك پرواز و كنترل

 

 

اعضاي شورا :

مهرداد ميرزائي

Mehrdad.mirzaei@ut.ac.ir

گرايش : ديناميك پرواز و كنترل

 

جواد بهره مند جوي

j.bahremandjouy@ut.ac.ir

javad.bahremandjoo@gmail.com

گرايش : مهندسي فضايي

اشكان احمدي

Ashcan_ahmadi1368@yahoo.com

گرايش : ديناميك پرواز و كنترل

حميدرضا رحيمي

Rahimi_h@ut.ac.ir

Hamid_121@rocketmail.com

گرايش : مهندسي فضايي

محسن محمودي منش

mahmoodi.mohsen@ut.ac.ir

گرايش : ديناميك پرواز و كنترل

عرفان قمري

Erfan.ghamari@ut.ac.ir

گرايش : سازه