گروه های دانشکده گروه های دانشکده

انجمن علمی سامانه های شبکه های انجمن علمی سامانه های شبکه های

تاريخچه انجمن:

رويكرد نوين تحقيقات در سطح جهاني بر اساس تعامل رشته هاي مختلف پايه گذاري شده است و به نام بين رشته اي شناخته مي شود. مهندسي فناوري اطلاعات گرايشِ سامانه هاي شبكه اي بعنوان يكي از رشته هاي جديدِ  گروه علوم و فناوري شبكه مي باشد كه در تاريخ 92/11/1 به تصويب رسيده و از نيمسال دوم 93-92 دانشجو پذيرفته است. با توجه به ارتباط تنگاتنگِ فناوري اطلاعات با علوم شبكه از جمله شبكه هاي زيستي، اجتماعي و ارتباطي، اين رشته در نظر دارد اين شبكه ها را نمايش، ارزيابي، تحليل و پيش بيني نمايد. انجمن اين رشته به همت دانشجويان ورودي نيمسال دوم 92 مهندسي سامانه هاي شبكه اي، در تاريخ 93/2/13 به ثبت رسيد. انجمن علمي در نظر دارد با برگزاري كارگاه هاي آموزشي، برگزاري سمينار و همكاري با رشته هاي مرتبط ، در راستاي نيل به اهداف گروه فعاليت نمايد.

چارت انجمن:

 

مدير انجمن

دكتر زينب الهدي حشمتي

zheshmati@ut.ac.ir
تخصص :مهندسي برق – مخابرات (ميدان)
محل اخذ دكتري :دانشگاه ليدز – انگلستان
زمينه‌هاي پژوهشي:
علوم شبكه و شبكه هاي پيچيده، تحليل شبكه هاي اجتماعي و اطلاعاتي، انتشار اطلاعات، شبكه هاي حسگر بي سيم، شبكه هاي مخابراتي، طراحي، شبيه سازي و ساخت مدارهاي مايكروويو و رادار، تكنولوژي RFID

 


 مشاور انجمن

دكتر هادي زارع

h.zare@ut.ac.ir
تخصص: رياضي كاربردي (علوم كامپيوتر)
محل اخذ دكتري: دانشگاه صنعتي اميركبير، ايران
زمينه‌هاي پژوهشي:
شبكه‌هاي اجتماعي، روشهاي كاهش بعد، شناسايي آماري الگو،

يادگيري آماري، مدلهاي احتمالاتي

 

 

      اعضاي شوراي مركزي :

        دبير شوراي مركزي  

مژگان ممتاز

m.momtaz92@ut.ac.ir

مهندسي فناوري اطلاعات

گرايش: مهندسي سامانه ­هاي شبكه ­اي

 

 

اعضاي شورا:

حسين اكبريان

hosseinakbarian@ut.ac.ir

مهندسي فناوري اطلاعات

گرايش: مهندسي سامانه ­هاي شبكه ­اي

 

داوود حسن زاده

d.hasanzadeh67@ut.ac.ir

مهندسي فناوري اطلاعات

گرايش: مهندسي سامانه ­هاي شبكه ­اي

 

سعيده رضاوندي شعاعي

s.rezavandi@ut.ac.ir

مهندسي فناوري اطلاعات

گرايش: مهندسي سامانه­ هاي شبكه ­اي

 

عاطفه شاهرخي

shahrokhi_a@ut.ac.ir

مهندسي فناوري اطلاعات

گرايش: مهندسي سامانه ­هاي شبكه ­اي

 

مرتضي عبدالهي

m.abdollahi68@ut.ac.ir

مهندسي فناوري اطلاعات

گرايش: مهندسي سامانه ­هاي شبكه ­اي

 

محمد علي عرب يار محمدي

ma.yarmohammadi@ut.ac.ir

مهندسي فناوري اطلاعات

گرايش: مهندسي سامانه ­هاي شبكه ­اي