گروه های دانشکده گروه های دانشکده

امور دانشجویی امور دانشجویی

وظایف عمده واحد امور دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین به شرح ذیل می باشد:

 • اجراي دقيق آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها واطلاع‌رساني به موقع  به دانشجويان از طريق واحدهاي تابعه ارتباط موثر با ادارات دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، صندوق رفاه  دانشجويان، خوابگاه‌ها، اداره كل امورشاهد و ايثارگر وغیره
 • برگزاري جلسات هم انديشي دانشجويي و پيگيري مطالبات قانوني دانشجويان
 • برنامه‌ريزي و اتخاذ راهكارهاي مناسب خدمات‌رساني به دانشجويان 
 • نظارت بر عملكرد واحدهاي تابعه و سعي در رفع اشكالات موجود و رساندن به وضع مطلوب
 • اتخاذ تدابير و شيوه‌هاي جذب مشاركت و منابع مالي، رفاهي اعضا و ارائه نظر و پيشنهادات در راستاي ارائه خدمات هرچه بهتربه دانشجويان
 • برنامه‌ريزي در راستاي جذب همياري و همفكري‌ها و دريافت نقطه نظرات دانشجويان
 • اتخاذ تدابير و شيوه‌هاي نظارتي و كنترلي در راستاي ارتقاء كيفيت مطلوب تغذيه با به كارگيري نظرات و پيشنهادات دانشجويان 
 • پيگيري امور تغذيه، تسويه حساب و اسكان مناسب دانشجويان خوابگاهي
 • ايجاد هماهنگي و همسويي بين  تمامي تشكلهاي فعال دانشجويي دانشكده
 • شناسايي دانشجويان توانمند و اصلح و فعال براي همكاري پاره وقت در بخش هاي اجرايي
 • برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي فرهنگي دانشجويان
 • تلاش براي زمينه‌سازي مشاركت دانشجويان در تصميم‌گيري و اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي و فوق برنامه
 • ترغيب دانشجويان به شركت در برنامه‌هاي فرهنگي و هنري
 • مطالعه، بررسي و شناسايي كمبودها و معضلات فرهنگي، نيازهاي فكري و عقيدتي مخاطبان، شناخت زمينه‌ها و علل آسيب‌پذيري و  چاره‌انديشي در مورد ‌حل‌ مشكلات پيش رو
 • ايجاد تسهيلات لازم براي آشنايي دانشجويان با مظاهر تمدن و فرهنگ ديني و ملي
 • زمينه‌سازي براي آشنايي دانشجويان و برقراري ارتباط ايشان با نهادها و موسسات علمي، فرهنگي و هنري 
 • كمك به تشكيل هسته ها و كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي و حمايت و پشتيباني از آنها
 • تلاش در جهت برگزاري مراسم مختلف فرهنگي، مذهبي، سياحتي، ورزشي و...