گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اداره امور پژوهشی اداره امور پژوهشی

 حوزه پژوهشي دانشكده عمدتاً در جهت فراهمكردن زمينه‌هاي لازم جهت جذب و اجراي طرحهاي تحقيقاتي اعضاء هيات علمي بر اساس مقررات و ضوابط مصوب معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه و بهبود  فعاليت هاي علمي از قبيل چاپ مقالات علمي پژوهشي در مجلات معتبر بين المللي و داراي نمايه ، چاپ كتاب،  ثبت اختراع و شركت در مجامع علمي و همايش هاي داخلي و بين المللي فعاليت مينمايد. به موازات فعاليتهاي پژوهشي تعريف شده در حوزه معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه تهران، اين اداره علاوه بر حمايت از انجام طرحهاي پژوهشي كلان و پروژه هاي دانشجويي مي­كوشد تا در راستاي گسترش ارتباط با صنعت نيز به توفيقاتي دست يابد.

    وظايف عمده اين واحد شامل موارد ذيل مي باشد:

 • ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي پژوهشي ابلاغي از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه به اعضاي هيات علمي و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن
 • تدوين آيين نامه‌ها و دستور العمل هاي مرتبط با وظايف پژوهشي به پيشنهاد معاونت علمي براي تصويب
 • برنامه ريزي و تنظيم فعاليتها بر اساس بودجه ساليانه امور پژوهشي
 • كنترل و نظارت بر فرآيندهاي پژوهشي دانشكده بر اساس تقويم تعيين شده
 • تنظيم كليه قراردادهاي پژوهشي و تفاهمنامه هاي همكاري و نظارت بر حسن اجراي آن
 • پيگيري امور مربوط به پژوهانه و فرصت مطالعاتي دانشجويان مقطع دكتري
 • حمايت مالي از پروژه هاي دانشجويي كارشناسي ارشد و دكترا طبق ضوابط و مقررات دانشگاه و نظارت بر آن از مرحله تصويب پروپوزال تا دفاع ازپايان نامه و رساله
 • پيگيري حق التشويق انتشار كتاب و مقالات علمي معتبر بين المللي توسط اعضاء هيأت علمي 
 • انجام هماهنگي هاي پژوهشي مربوط به سفرهاي علمي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان به خارج از كشور
 • اطلاع رساني و پيگيري هاي مربوط به اولويت هاي پژوهشي و فراخوان هاي بخش صنعت
 • همكاري در برگزاري سمينارها، كنفرانس ها و نمايشگاه ها جهت ارائه دستاوردهای پژوهشی
 • انجام كليه امور مرتبط با سامانه مديريت اطلاعات پژوهش و فناوري و اعتبار ويژه و هزينه كرد آن توسط اعضاي هيأت علمي
 • نظارت بر تدوين طرح جامع تحقيقات اعضاي هيأت علمي
 • تهيه و تنظيم گزارشات سالانه فعاليت هاي پژوهشي دانشكده
 • ارائه آمار و اطلاعات از روند پيشرفت شاخص هاي پژوهشي دانشكده به معاونت علمي

 


تماس با پژوهش:

تلفن: 982188497201+