درخشش دانشکده علوم و فنون نوین در بیست و چهارمین جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران كسب مقام سوم ليگ دسته‌بندي اسناد فارسي توسط تیم دانشكده علوم و فنون نوين در جشنواره بين المللي رباتيك و هوش مصنوعي دانشگاه اميركبير حضور دانشكده علوم و فنون نوين در شانزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي، فناوري و فن بازار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه تهران

برگزاري سخنراني با عنوان "ساختمان سبز، طراحي نوآورانه و پايدار" در گروه انرژي‌هاي نو و محيط زيست
سخنراني دكتر زهرا راضي با عنوان "ساختمان سبز، طراحي نوآورانه و پايدار" در گروه انرژي‌هاي نو و محيط زيست در تاريخ 14/10/94 در محل دانشكده علوم و فنون نوين برگزارشد.