گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دسترسی به دسترسی به

دومین سمپوزیوم مشترک ایران و هلند در زمینه پزشکی شخصی با حضور سفیر کشور هلند در ایران در دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران برگزار شد برگزاری مسابقات دانشجویی درس مکاترونیک